Samochodowe OC – najmądrzejsze ubezpieczenie ze wszystkich

Skutki wypadków drogowych mogą być naprawdę poważne. Nie chodzi nawet o uszkodzenie mienia, ale osoba uczestnicząca w wypadku nie ze swojej winy może do końca życia stać się inwalidą. Taka osoba może oczywiście dochodzić swoich praw od sprawcy zdarzenia, ale co zrobić w sytuacji, kiedy sprawca nie ma grosza przy duszy? Właśnie po to, by ofiara wypadku nie została na lodzie, stworzono obowiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Istota ubezpieczenia OC

Odpowiedzialność cywilna to sytuacja, w której musimy odpowiedzieć naszym majątkiem za skutki naszego działania lub zaniedbania, jakie powstały na majątku lub bezpośrednio na ciele drugiej osoby. Jeśli na przykład zostawiliśmy samochód na luzie i ten stoczył się na samochód sąsiada, odpowiadamy cywilnie za powstałą w wyniku naszego nieprawidłowego parkowania szkodę. Jeśli jedziemy samochodem, nie dostosowujemy prędkości do warunków drogowych i uderzamy rowerzystę, bo wpadliśmy w poślizg, mamy obowiązek wypłaty odszkodowania rowerzyście, często dożywotniej renty.

W praktyce bardzo często takie szkody przekraczałyby nasze możliwości lub po prostu by nas rujnowały, co jest niepożądane tak dal nas samych, jak i dla poszkodowanego, który musi mieć pewność uzyskania odpowiedniego odszkodowania. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC oznacza, że za nasze winy zapłaci ubezpieczyciel. My, nawet jeśli nic złego nie robimy, musimy płacić roczną składkę.

Byle taniej

Taki stan rzeczy powoduje, że z punktu widzenia ubezpieczonego ważna jest w zasadzie tylko cena ubezpieczenia. Jego zakres jest zawsze taki sam i zawsze obejmuje wszystko – całość naszej odpowiedzialności. Dzięki takiemu ujęciu sprawy powstał niejeden kalkulator ubezpieczenia oc, który pozwala nam na znalezienie najlepszej, czyli najtańszej opcji wśród wszystkich ubezpieczycieli. W praktyce nie ma żadnego powodu, by wybierać jakiekolwiek inne niż to najtańsze ubezpieczenie. W każdym przypadku dostajemy dokładnie taka samą ochronę naszej osoby, więc jaki sens miałoby płacenie więcej?

Sprawdź szczegóły na https://kalkulator.mtu24.pl/motor/ikdirmtu24pl/vehicle